Vroedvrouwtechniek

Socrates is de vader van de dialoog. Hij gebruikte hiervoor de vroedvrouwmethode. Deze methode paste hij toe om een andere te helpen die waarheid, de echte kennis, in zichzelf te ontdekken. Dat opdiepen van kennis moest volgens Socrates gebeuren zoals een vroedvrouw een kind ter wereld helpt komen, door tussen te komen met beurtelings aanmoediging om door te gaan of op te houden, en zijdelings te helpen duwen en masseren. En dit slechts gewapend met woorden.

En hier een kleine ‘O ja Socrates’ door Human.nl: